METALICKÉ SÍTĚ

Ukončení optických a
metalických kabelů
Patch panel a switch.Ukončení optických a
metalických kabelů
Ukončení optických a
metalických kabelů, včetně
aktivních prvků
Datové a telefonní patch
panely.